Hotel CoronaHotel Corona

Politica de confidentialitate

Regulament cu privire la protectia datelor cu caracter personal

https://demera2.ro

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 privind protectia  prelucrarii datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si a Legii nr. 102/2005 privind infiintarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Societatea S.C. COM PRODALIMENT S.R.L, denumita in continuare Hotel Corona, detinatoarea site-ului  www.hotelcorona.ro cu sediul in Drobeta Turnu-Severin, Str. Calea Tirgu Jiului, in calitate de operator de date cu caracter personal, se obliga ca acestea sa fie  prelucrate in conformitate cu dispozitiile legale:

1.      Datele prelucrate

Societatea noastra va prelucra urmatoarele date cu caracter personal:

 • Numele si prenumele;
 • Data si locul nașterii;
 • Telefon/Fax/E-mail;
 • Adresa sau resedinta;
 • Codul numeric personal;
 • Seria și numarul actului de identitate;
 • Date bancare;

 

2. Scopul colectarii datelor este indeplinirea obiectului de activitate al societatii, respectiv oferirea de servicii turistice.

Furnizarea acestor date, necesare in vederea asigurarii acuratetii informatiilor si continutului documentelor intocmite in exercitarea activitatii societatii, constituie o obligatie a clientului.

 

3. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari, cu consimtamantul clientului: persoanei vizate.

Autoritatile publice carora li se comunica date in cadrul unei competente speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari si in consecinta, nu va fi necesar consimtamantul persoanei vizate (de ex.: datele personale solicitate de instantele de judecata, procurori, organe de urmarire penala, daca sunt necesare desfasurarii unei anchete).

 4. Masuri luate pentru asigurarea securitatii prelucrarii datelor

Societatea S.C. COM PRODALIMENT S.R.L  ia toate masurile adecvate privind protectia datelor cu caracter personal:

 1. Baza de date privind informatiile cu caracter personal nu poate fi accesata decat de catre persoane care fac parte din conducerea  unitatii (administrator, director general, director economic). Toti utilizatorii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor la care au acces.
 2. Utilizatorii acceseaza datele cu caracter personal numai pentru indeplinirea atributiilor de serviciu;
 3. Computerele de la care se acceseaza baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt in incaperi la care accesul este restrictionat; unitatile de calcul au implementate solutii de protectie antivirus, antispam si firewall updatate la zi.
 4. Imprimarea datelor cu caracter personal se realizeaza numai de catre utilizatorii autorizati pentru aceasta operatiune si numai in scopuri cerute de legile in vigoare.

Sediul Societății este dotat cu sistem de alarma, iar datele cu caracter personal sunt stocate electronic in fisiere securizate, protejate de parola. Informatiile pe suport de hartie sunt pastrate in dosare speciale, la care au acces doar angajatii societatii, carora le incumba obligatia de confidentialitate.